Bemiddeling

Huisvesting … of … Belegging

 

Uw huisvesting:
Het huren of kopen van bedrijfsonroerend goed is voor veel ondernemingen geen alledaagse aangelegenheid. Wanneer u op zoek bent naar nieuwe huisvesting dient de vraag beantwoord te worden of het nieuwe pand gehuurd of gekocht gaat worden.
Het huren van bedrijfshuisvesting is in trek vanwege de grote flexibiliteit en het geringe beslag op het bedrijfskapitaal. Echter het voordeel van het bezit van onroerend goed is vaak de verwachte waardestijging van het pand. Uiteraard is deskundig advies bij deze keuzes van groot belang.

 

Uw beleggingsportefeuille:
Wanneer u niet op zoek bent naar huisvesting voor eigen gebruik, maar uw bestaande onroerend goed wenst te verhuren of te verkopen, spelen zaken van belang als hoe bereik ik de juiste kandidaat, wat is de juiste prijs om te verhuren of te verkopen en welke voorwaarden zijn hierbij van belang. Ook hierbij is deskundig advies bij deze keuzes van groot belang.

 

Waarom maakt u gebruik van de bemiddeling van Jolie & Baaten Bedrijfsmakelaardij?
– zorgvuldige advisering en begeleiding bij (ver)huur en (ver)koop van bedrijfsonroerend goed;
– professionele onderhandeling over de prijs en overige condities;
– maatwerk in markt- en locatieanalyses;