Aanbod
NIEUW!! Brochure aanvragen
Type: Bedrijfsruimte Kantoorruimte Overige Praktijkruimte Contract: Te huur Locatie: Haarlem Huurprijs: € 1.200,00 Oppervlakte: 168 m2

Tingietersweg 60, Haarlem

Haarlem
Te huur 168 m2

Locatie
De Tingietersweg is gelegen op het Bedrijventerrein De Waarderpolder te Haarlem. Dit gebied is aan de oostzijde van Haarlem gesitueerd en wordt onder meer ontsloten door de Oudeweg. Deze weg sluit enerzijds, nabij het N.S.-station Haarlem-Spaarwoude, aan op de A-200 (Haarlem / Halfweg / Amsterdam-Sloterdijk) en anderzijds, via de Prinsenbrug over het Spaarne is het centrum van Haarlem bereikbaar. De Schoterbrug zorgt voor een snelle verbinding naar de Noordzijde van de Waarderpolder.

Object
Deze representatieve ruimte is gesitueerd aan de straatzijde van het gebouw.Het object, bouwjaar 2009, heeft een moderne representatieve uitstraling en is traditioneel gebouwd met moderne onderhoudsarme materialen.

Oppervlak
Het oppervlak is als volgt te verdelen (alle maten circa):
Begane grond (bedrijfsruimte):               84 m²
Verdieping (kantoor-/ kantineruimte):     84 m²
Totaal                                                     168m²

Oplevering en voorzieningen
De bedrijfsruimte op de begane grond is onder andere voorzien van:
-entree;
-meterkast met eigen gas/water/elektra en kpn-aansluiting;
-sanitaire groep;
-diverse stopcontacten;
-handmatig bedienbare overheaddeur (breed 3,40 m¹ x hoog 3,00 m¹);
-pantry (1,00 m¹) met close-in boiler en bovenkastjes (inclusief tegelwerk);
-verlichting middels opbouw tl-armaturen (loopverlichting);
-poederblusser;
-hardhouten trap naar 1e verdieping;
-vrije hoogte bedraagt circa 3,25 meter;
-centrale verwarming middels radiatoren.
-vloerbelasting 500 kg/m²;

De kantoorruimte op de eerste verdieping is onder andere voorzien van:
-systeemplafond met inbouw verlichtingsarmaturen;
-pantry (1,00 m¹) met close-in boiler en bovenkastjes (inclusief tegelwerk);
-inbouw kantoorruimte met veel glas (overleg)
-diverse stopcontacten;laminaatvloer eiken tint;
-verwarming middels radiatoren;
-CV-ketel en mechanische ventilatie;
-vloerbelasting 250 kg/m².

Aanvangshuurprijs
€ 1.200,00 per maand, exclusief BTW.

Servicekosten
De aansluitingen en de daarbij behorende rechten en verplichtingen betreffende de levering van gas, water en elektriciteit wordt op naam van huurder gesteld door huurder.

BTW
Huurder dient het gehuurde te gebruiken voor doeleinden waarvoor tenminste voor 90% recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest, dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. artikel 11, lid 1 letter b,sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Indexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle bestedingen (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met vijf optie jaren. Een eventuele kortere periode is bespreekbaar.

Betaling
Per (kalender) maand vooruit.

Zekerheidstelling
Borgstelling ter grootte van de kwartaalverplichting, inclusief BTW.

Parkeren
Bij het object zijn twee niet-gereserveerde parkeerplaatsen beschikbaar.

Overige condities
Zoals vermeld in de voor de onroerende zaak gebruikelijke huurovereenkomst, volgens het model huurovereenkomst van de Raad van Onroerende Zaken.

Aanvaarding
In nader overleg.

Bezichtiging
Uitsluitend na daartoe vooraf gemaakte afspraak.

Alle gegevens zijn zorgvuldig samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid hiervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

x