Aanbod
NIEUW!! Brochure aanvragen
Type: Bedrijfsruimte Kantoorruimte Overige Showroomruimte Contract: Te huur Locatie: Haarlem Huurprijs: € 1.325,00 Oppervlakte: 220 m2

Hendrik Figeeweg 15, Haarlem

Haarlem
Te huur 220 m2

Locatie

De Hendrik Figeeweg is gelegen op het Bedrijventerrein De Waarderpolder te Haarlem. Dit gebied is aan de oostzijde van Haarlem gesitueerd en wordt onder meer ontsloten door de Oudeweg. Deze weg sluit enerzijds, nabij het N.S.-station Haarlem-Spaarwoude, aan op de A-200 (Haarlem / Halfweg / Amsterdam-Sloterdijk) en anderzijds, via de Prinsenbrug over het Spaarne, is het centrum van Haarlem bereikbaar. De Schoterbrug is de ontsluiting voor de Noord zijde van de Waarderpolder.

Object

Deze representatieve bedrijfs-/kantoorruimte is gesitueerd aan de straatzijde van het gebouw. Het object, bouwjaar 2004, heeft een moderne representatieve uitstraling en is traditioneel gebouwd met moderne onderhoudsarme materialen.

Oppervlak

Het oppervlak is als volgt te verdelen (alle maten circa): Begane grond (bedrijfsruimte):                                          110 m²

Verdieping (kantoor-/ kantineruimte):  110 m²

Totaal                                                            220 m²

Oplevering en voorzieningen

De bedrijfsruimte op de begane grond is onder andere voorzien van:

– entree;

– meterkast met eigen gas/water/elektra en kpn-aansluiting;

– sanitaire groep;

– diverse opbouw stopcontacten;

– handmatig bedienbare overheaddeur (breed 3,95 m¹ x hoog 2,95 m¹);

– verlichting middels opbouw tl-armaturen;

– brandhaspel;

– houten trap naar 1e verdieping;

– vrije hoogte bedraagt circa 3,00 meter;

– vloerbelasting 1.500 kg/m2; centrale verwarming middels radiatoren;

scheidingswand om trapopgang;

De kantoorruimte op de eerste verdieping is onder andere voorzien van:

– plafond met opbouw verlichtingsarmaturen;

– voldoende stopcontacten;

het object is voorzien van isolatieglas;

vloerbelasting 250 kg/m2;

– centrale verwarming middels radiatoren;pantry met close-in boiler en bovenkastjes (inclusief tegelwerk);

Aanvangshuurprijs

€ 1.325,00 per maand, exclusief BTW.

Servicekosten

De aansluitingen en de daarbij behorende rechten en verplichtingen betreffende de levering van gas, water en elektriciteit worden op naam van huurder gesteld.

BTW

Huurder dient het gehuurde te gebruiken voor doeleinden waarvoor tenminste voor 90% recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest, dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. artikel 11, lid 1 letter b,sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Indexering

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn

Vijf jaar met vijf optie jaren. Een eventuele kortere periode is bespreekbaar.

Betaling

Per (kalender) maand vooruit.

Zekerheidstelling

Borgstelling ter grootte van de kwartaalverplichting, inclusief BTW.  

Parkeren

Bij het object zijn twee parkeerplaats beschikbaar.

Overige condities

Zoals vermeld in de voor de onroerende zaak gebruikelijke huurovereenkomst, volgens het model huurovereenkomst van de Raad van Onroerende Zaken.

Aanvaarding

In nader overleg.

Bezichtiging

Uitsluitend na daartoe vooraf gemaakte afspraak.

Alle gegevens zijn zorgvuldig samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid hiervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

x