Object is door eigenaar in gebruik genomen

Type: Kantoorruimte, Overige, Showroomruimte

Status: Te Huur

Locatie: Haarlem

Huurprijs: €-,-

Oppervlakte: 125 m2

Haarlem, Eerste Hasselaerstraat 3

Haarlem

Locatie
Deze speelse showroom-/ kantoorruimte, is gelegen nabij het Centrum van Haarlem en ligt direct aan de Zijlweg ter hoogte van de computerwinkel MyCom. De Zijlweg is de hoofdtoegangsweg naar het Centrum van Haarlem. De bereikbaarheid met zowel eigen- als openbaar vervoer is zeer goed. Op loopafstand bereikbaar vanaf het Stationsplein, met het N.S.-station en het busstation, het regionale OV-knooppunt.

Object
Het pand heeft een onderhoudsarme uitstraling en de sfeer van een modern object met zeer grote raampartijen wat veel daglicht binnen geeft.

Oppervlak
Het totaal verhuurbaar vloeroppervlak van de verdieping bedraagt circa 125 m² :
Verdieping Metrage
Ruime entree begane grond      8 m² (niet mee gerekend)
Eerste verdieping                   125 m²

Oplevering en voorzieningen
Het object is onder andere voorzien van:
– representatieve entree;
– meterkast met eigen water/elektra en kpn-aansluiting;
– sanitaire voorziening op de begane grond;
– vaste kapstok voor jassen op de begane grond;
– opslagruimte op de begane grond;
– pantry op de verdieping;
– te openen raampjes;
– nooduitgang deur met zich op binnen tuintje;
– systeemplafonds met inbouw verlichtingarmaturen;
– extra veel stopcontacten;
– centrale trap;
in het gehuurde zijn thans twee airconditioning units aanwezig. In afwijking van de algemene bepalingen is het onderhoud cq. de vervanging van de twee airconditioning units door en voor rekening van huurder, voor zover huurder dit noodzakelijk acht.

Aanvangshuurprijs

……………………………….

Servicekosten
P.M.

BTW
Huurder dient het gehuurde te gebruiken voor doeleinden waarvoor tenminste voor 90% recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest, dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. artikel 11, lid 1 letter b,
sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Indexering
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
één jaar met één optie jaar. Een eventuele langere periode is mogelijk.

Betaling
Per (kalender) maand vooruit.

Zekerheidstelling
Bankgarantie ter grootte van de kwartaalverplichting, inclusief BTW.

Parkeren
Op de openbare weg zijn parkeerplaats. Parkeervignet aanvraag is mogelijk.

Overige condities
Zoals vermeld in de voor de onroerende zaak gebruikelijke huurovereenkomst, volgens het model huurovereenkomst van de Raad van Onroerende Zaken.

Aanvaarding
In overleg.

Overige gegevens
Voorbehoud goedkeuring eigenaar

Bezichtiging
Uitsluitend na daartoe vooraf gemaakte afspraak.

Alle gegevens zijn zorgvuldig samengesteld en uit onzes inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid hiervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email