Type: Bedrijfsruimte, Kantoorruimte, Overige

Status: Verhuurd

Locatie: Haarlem

Oppervlakte: 605 m2

Beijnesweg 13, Haarlem

Haarlem

Locatie
De Beijnesweg is gelegen op het Bedrijventerrein De Waarderpolder te Haarlem. Een hoofd ader is de Oudeweg. Deze weg sluit enerzijds, nabij het N.S.-station Haarlem-Spaarwoude, aan op de A-200 (Haarlem / Halfweg / Amsterdam-Sloterdijk) en anderzijds, via de Prinsenbrug over het Spaarne, is het centrum van Haarlem bereikbaar. De Schoterbrug geeft een uitstekende bereikbaarheid naar de Waarderpolder via de Noordzijde.

Object
Het bedrijfspand heeft een opvallend gevelbeeld. Het object heeft een riante vrije hoogte en parkeergelegenheid direct voor de deur.

Oppervlak
Het oppervlak is als volgt te verdelen (alle maten circa):
Bedrijfsruimte (begane grond): 500m²
Kantoorruimte (eerste verdieping): 105m²
Totaal 605m²

Oplevering en voorzieningen
De bedrijfsruimte wordt in huidige staat opgeleverd en is onder andere voorzien van:
– dubbele entree;
– overheaddeur (breed 4,00 m¹ x hoog 4,10 m¹);
– gas-heater;
– verlichting middels opbouw tl-armaturen;
– riante lichtkoepel
– sanitaire groep
– diverse opbouw stopcontacten;
– vrije hoogte bedraagt circa 4,00 m¹ / 6,50 m¹;
– vloerbelasting 1500 kg/m²;

De kantoorruimte wordt in huidige staat opgeleverd en is onder andere voorzien van:
– systeemplafond met inbouw verlichtingsarmaturen;
– diverse elektra- en data aansluitpunten;
– vloerafwerking middels laminaatvloer;
– centrale verwarming middels radiatoren;

Aanvangshuurprijs
€ …………………………………..

Servicekosten
P.M.

Betaling
Per (kalender) maand vooruit.

BTW
Huurder dient het gehuurde te gebruiken voor doeleinden waarvoor tenminste voor 90% recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest, dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. artikel 11, lid 1 letter b,sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Indexering
Jaarlijks, per 1 januari, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met vijf optie jaren. Een eventuele kortere periode is bespreekbaar.

Zekerheidstelling
Bankgarantie ter grootte van de kwartaalverplichting, inclusief BTW.

Parkeren
Op eigen terrein en onbetaald parkeren op openbare weg.Laad- en los mogelijkheden direct voor de deur.

Overige condities
Zoals vermeld in de voor de onroerende zaak gebruikelijke huurovereenkomst, volgens het model huurovereenkomst van de Raad van Onroerende Zaken.

Aanvaarding
In nader overleg.

Overige gegevens
Voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Bezichtiging
Uitsluitend na daartoe vooraf gemaakte afspraak.

Alle gegevens zijn zorgvuldig samengesteld en uit onzes inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid hiervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email