Type: Winkelruimte

Status: Te Koop belegging

Locatie: Haarlem

Koopprijs:€ 275.000,-

Oppervlakte: 140 m2

Van Ostadestraat 10 zw. , Haarlem (belegging)

Haarlem

Van Ostadestraat 10 zwart, Haarlem 

 

Locatie
  De Ostadestraat is gelegen in de populaire en mooie “Kleverpark” buurt. De bereikbaarheid is zowel met het openbaar vervoer als met de auto goed. Het N.S.-station Haarlem ligt op 8 minuten loopafstand.
 
Object
  Deze opvallende winkelruimte is gelegen op een goede locatie in de populaire “Kleverpark” buurt. In de directe nabijheid van het object zijn winkels en kantoren van uiteenlopende aard gevestigd.
 
Oppervlak
  De frontbreedte van het object bedraagt circa 6,20 m¹.

De diepte bedraagt circa 23,5 m¹.

Het totale oppervlak bedraagt circa 140 m² (inclusief achteringang).

 
Kadastrale bekendheid
  De verkoop van het appartementsrecht, winkelruimte met portiek op de begane grond, VERHUURD, gelegen aan de Van Ostadestraat 10 zw. te Haarlem, kadastraal bekend Gemeente Haarlem, sectie A nummer 5509 A-1, uitmakende het één/tweede onverdeeld in de gemeenschap, bestaande uit het winkelpand met afzonderlijk opgang bovenwoning, ondergrond erf en verdere aanhorigheden, staande en gelegen te Haarlem, Van Ostadestraat 10 zwart en rood ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend Gemeente Haarlem sectie A nummer 561 groot 133 m2 en het één/vierde (1/4de) onverdeeld aandeel in de vrije(gedeelte) achteruitgang naar Wouwermanstraat, gelegen achter registergoed , kadastraal Gemeente Haarlem, sectie A nummer 558, groot 26 m2. In de portiek is de toegang naar 8 rood. De Vereniging van Eigenaren is een zogenaamde “Slapende” vereniging. Dit object heeft een Energielabel A.
 
Oplevering en voorzieningen
  Het object wordt in de huidige staat opgeleverd en is onder andere voorzien van:
  entree portiek;
  vloerafwerking middels een tegelvloer waarvan achterdeel wat doorgezakt;
  centrale verwarming middels radiatoren;
  systeemplafond met inbouw armaturen en sfeerspots;
  voldoende stopcontacten op de begane grond;
  complete sanitaire groep;
  eigen pantry;
  diverse verlichting.
 
Verhuursituatie
  Het object wordt in de huidige situatie, in verhuurde staat geleverd.

De huurovereenkomst en een aanvullende  Allonge I, de Allonge I  loopt tot 1 januari 2025

met vijf optiejaren. Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van telkens vijf jaar.

De huidige jaarhuur bedraagt € 21.959,25 per jaar ( prijspeil 1 januari 2023). De huur wordt jaarlijks geïndexeerd met 1,5%. Een kopie van de vigerende huurovereenkomst en de Allonge I   ligt ter inzage ten kantore van Jolie & Baaten Bedrijfsmakelaardij.

   

 

Koopsom
  €  275.000,– kosten koper  (BTW is niet van toepassing)
 
Aanvullende condities
   8.1 Koopakte
  Behoudens nadere afspraken, gelden de standaardregels zoals dit voorkomt in de modelkoopakte. Er dient binnen drie weken na overeenkomst door koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom te worden voldaan bij de notaris. Eventuele voorbehouden door de koper op te nemen worden alleen vermeld als deze in de onderhandelingen zijn afgesproken.
  8.2 Erfdienstbaarheden
  In het eigendomsbewijs kunnen bijzondere zaken en bepalingen zijn opgenomen welke bij verkoop over zullen gaan aan koper. Het eigendomsbewijs ligt ter inzake ten kantore van

Jolie & Baaten Bedrijfsmakelaardij.

  8.3 Algemene ouderdomsclausule
  Koper verklaart ermee bekend te zijn dat dit object meer dan 25 jaar oud is, wat betekend dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan die bij nieuwe objecten. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de funderingen, de vloeren, de daken, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekken vocht en de afwezigheid van enig ongedierte cq. schimmels.
  8.4 Milieuclausule
  Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de bodem en/of grondwater en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele verontreiniging (van bodem, grondwater e.d.) kan voortvloeien.
  8.5 Funderingsclausule
  Verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van de fundering en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit eventuele funderingsproblemen voortvloeien.
  8.6 Algemene asbestclausule
  In de onroerende zaak kunnen asbest houdende materialen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbest houdende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien.
 
Notaris
  De voorkeur van verkoper (vier personen) wordt het object getransporteerd bij  Notariskantoor Clercx B.V., Kennemerplein 11, 2011 MH te Haarlem.
 
Voorbehoud
  Verkoper behoudt zich het recht voor te gunnen aan een gegadigde van zijn keuze.
 
 

Aanvaarding

In  overleg, in verhuurde staat.

 

 

 

Bezichtiging
  Uitsluitend na daartoe vooraf gemaakte afspraak.
 
  Alle gegevens zijn zorgvuldig samengesteld en uit onzes inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid hiervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle gegevens zijn zorgvuldig samengesteld en uit onzes inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid hiervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email