Type: Bedrijfsruimte, Kantoorruimte

Status: Verhuurd

Locatie: IJmuiden

Huurprijs: €-,-

Oppervlakte: 380 m2

IJmuiden, Dokweg 6

IJmuiden

Locatie De Dokweg is de hoofd-ader naar het Bedrijventerrein te IJmuiden. Dit object is aan de oostzijde van het industriegebied gesitueerd en wordt onder meer ontsloten door De Geul en de Kanaaldijk. Het bedrijventerrein heeft een uitstekende wegverbinding met de Randstad dankzij een directe aansluiting op de A22 en de A9. Er is een prima verbinding met Amsterdam, Haarlem en Alkmaar.

Object Deze representatieve bedrijfs-/kantoorruimte is gesitueerd aan de straatzijde. De bedrijfsruimte met twee overheaddeuren is via een gemeenschappelijke poort bereikbaar. Dit geheel is via een hekwerk afsluitbaar. Het object heeft een moderne representatieve uitstraling en is traditioneel gebouwd met moderne onderhoudsarme materialen.

Oppervlak Het oppervlak is als volgt te verdelen (alle maten circa): Bedrijfsruimte inclusief bedrijfskantoor: 285 m2 Kantoor-/ vergader-/ kantineruimte: 95 m2 Totaal: 380 m2

Oplevering en voorzieningen De kantoorruimten zijn voorzien van: – ruime entreehal; – meterkast met eigen gas/water/elektra en kpn-aansluiting; – ruime keuken met bovenkasten en tegelwerk; – sanitaire groep; – twee kantoorruimten en een vergader-/kantineruimte; – systeemplafonds met inbouw verlichtingsarmaturen; – diverse stopcontacten via kabelgoten; – airco unit in kantoorruimte; – verwarming middels radiatoren met nieuwe cv-ketel De bedrijfsruimte is voorzien van: – verlichting middels TL armaturen en diverse stopcontacten en vijf krachtstroom aansluitingen; – grote lichtstraat over gehele lengte van het bedrijfsruimte; – elektrisch bedienbare overheaddeur (breed 4,00m1 x hoog 4,00 m1) – handmatig bedienbare overheaddeur (breed 4,00 m1 x hoog 4,00 m1) ; – verwarming middels heater; – bedrijfskantoor met een sanitaire groep en een pantry; – metalen trap naar 1e verdieping voor opslag-/ archiefruimte boven bedrijfskantoor; – vrije hoogte 4,25 m1; * De bedrijfsruimte is bereikbaar via de gemeenschappelijke poort van zes meter breed.

Aanvangshuurprijs ……………………..

Servicekosten De aansluitingen en de daarbij behorende rechten en verplichtingen betreffende de levering van gas, water en elektriciteit wordt op naam van huurder gesteld.

BTW Huurder dient het gehuurde te gebruiken voor doeleinden waarvoor tenminste voor 90% recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest, dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welke hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen.

Indexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn Vijf jaar met vijf optie jaren. Een eventuele kortere periode is bespreekbaar.  

Betaling Per (kalender) maand vooruit.

Zekerheidstelling Bankgarantie ter grootte van de kwartaalverplichting, inclusief BTW.

Parkeren Op eigen terrein zijn  parkeerplaatsen beschikbaar. Parkeren op de openbare weg is mogelijk.

Overige condities Zoals vermeld in de voor de onroerende zaak gebruikelijke huurovereenkomst, volgens het model huurovereenkomst van de Raad van Onroerende Zaken. Aanvaarding In nader overleg.

Bezichtiging Uitsluitend na daartoe vooraf gemaakte afspraak.

Alle gegevens zijn zorgvuldig samengesteld en uit onzes inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid hiervan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email